Kategorie

Pořízení nových technologií pro společnost IMPAR SUBLIMACE a.s.

Společnost IMPAR SUBLIMACE a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021883 „Pořízení nových technologií pro společnost IMPAR SUBLIMACE a.s.“.

V rámci předloženého projektu dojde v pořízení a instalaci nových technologií s cílem zvýšení kvality produktů a celkového rozšíření sortimentu a nabízených služeb společnosti.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.